OGK Bond

OGK Bond

OGK Bond

OGK Bond

OGK Bond

OGK Bond

OGK Bond

Competitiestanden

Beste kegelvrienden en vriendinnen, de competitiestanden na de 3e ronde staan er nu ook op!

Oost Gelderse Kegelbond heet u welkom

De Oost Gelderse Kegelbond, kortweg OGK genoemd, is opgericht in maart 1911. Het bestaat uit drie districten en omvat het gebied ten oosten van de lijn Deventer -Apeldoorn -Arnhem, inclusief deze steden en de Gelderse Achterhoek, met uitzondering van Winterswijk. De OGK is aangesloten bij de KNKB - de Koninklijke Nederlandse Kegelbond. De OGK organiseert wedstrijden in clubverband en ook persoonlijke kampioenschappen worden georganiseerd. Het is zelfs mogelijk om door plaatsing deel te nemen aan landelijke wedstrijden, georganiseerd door de KNKB.

Voorzitter O.G.K.!

Dames en Heren kegelaars, het bestuur van O.G.K. kan U mededelen dat ondanks herhaalde oproepen en kennisgevingen, ook tijdens de Algemene Ledenvergaderingen, zich bij het bestuur geen kandidaten hebben gemeld of zijn voorgedragen voor de sinds 2011 vacante voorzittersfunctie in het bestuur van de O.G.K. er nu een kandidaat door het O.G.K.-bestuur wordt voorgedragen.


Dit met instemming van de nieuwe kandidaat, Dhr. H. Timmer uit Brummen.


Waarnemend voorzitter Mevr. Lies Claessen is bereid haar voorzitterschap tot de Algemene Ledenvergadering van 2015 te blijven uitoefenen zodat de voordracht en benoeming van de nieuwe voorzitter tijdens die vergadering kan plaatsvinden. Dit tevens om enkele praktische redenen.

Wat is kegelen?

Kegelen is een balsport dat op een lange baan gespeeld wordt. Aan het eind van die lange baan is een plateau met daarop negen kegels opgesteld die omgegooid moeten worden. Er wordt met een bal gegooid wat globaal een gewicht heeft dat ligt tussen de 5 en 10 kilo.


Kegelen is een concentratiesport, je gooit met een bal op een baan dat bijna even breed is dan de bal zelf. De bedoeling is dat alle kegels in één worp omgegooid worden. Dit lukt niet altijd , maar de kegels die na een worp omgegooid zijn worden genoteerd.


Afhankelijk van de afspraken moet in meerdere ronden 10 of 15 keer achter elkaar gegooid worden. Om tot een gemiddeld goed resultaat te komen moet er vaak en geconcentreerd worden gegooid.